KOMUNIKATY O CZASOWYM ZAKAZIE PORUSZANIA SIĘ PO WALE PRZECIWPOWODZIOWYM

 

 

 

Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, na podstawie art.88n ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) informuje, że z uwagi na planowane prace konserwacyjne:

 

- na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 118+380 – 132+000 w miejscowościach Ispina, Trawniki, Grobla, Świniary gmina Drwinia w terminie do 31 października bieżącego roku;

 

- na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 6+088 – 22+200 w miejscowościach Wola Przemykowska, Kopacze Wielkie, Górka, Dąbrówka Morska, Barczków, Popędzyna, Uście Solne gmina Szczurowa w terminie do 31 października bieżącego roku;

 

 

- na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Raby w km 0+000 – 4+000 w miejscowości Uście Solne gmina Szczurowa w terminie do 31 października bieżącego roku;

 

- na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Raby w km 4+000 – 18+640 w miejscowości Cerekiew, Bessów, Bogucice, Majkowice, Gawłów, Słomka, Krzyżanowice gmina Bochnia w terminie do 31 października bieżącego roku;

 

 

będzie odcinkowo wprowadzony zakaz poruszania się po drodze rowerowej zlokalizowanej na koronie tego wału na czas prowadzenia ww. prac.

 

 


 

 

 

Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, na podstawie art.88n ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) informuje, że z uwagi na planowane prace konserwacyjne:

 

- na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 118+380 – 132+000 w miejscowościach Ispina, Trawniki, Grobla, Świniary gmina Drwinia w terminie od 15 września do 30 września bieżącego roku;

 

- na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 6+088 – 22+200
w miejscowościach Wola Przemykowska, Kopacze Wielkie, Górka, Dąbrówka Morska, Barczków, Popędzyna, Uście Solne gmina Szczurowa w terminie od 15 września do 30 września bieżącego roku;

 

 

- na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Raby w km 0+000 – 4+000
w miejscowości Uście Solne gmina Szczurowa w terminie od 15 września do 30 września bieżącego roku;

 

- na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Raby w km 4+000 – 18+640
w miejscowości Cerekiew, Bessów, Bogucice, Majkowice, Gawłów, Słomka, Krzyżanowice gmina Bochnia w terminie od 15 września
do 30 września bieżącego roku
;

 

 

- na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Uszwica w km 0+000 – 19+400 w miejscowościach Wola Przemykowska, Kopacze Wielkie, Kwików, Szczurowa, Dołęga gmina Szczurowa oraz Borzęcin i Bielcza gmina Borzęcin w terminie od 15 września do 30 września bieżącego roku;

 

- na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Uszwica w km 0+000 – 14+100 w miejscowościach Kopacze Wielkie, Księże Kopacze, Górka, Kwików, Szczurowa gmina Szczurowa oraz Borzęcin gmina Borzęcin
w terminie od 15 września do 30 września bieżącego roku;

 

 

będzie odcinkowo wprowadzony zakaz poruszania się po drodze rowerowej zlokalizowanej na koronie tego wału na czas prowadzenia ww. prac.

 

 


 

 

 

Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, na podstawie art.88n ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) informuje, że z uwagi na planowane prace konserwacyjne:

- na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 0+000 – 6+088
w miejscowościach Nowopole, Wola Rogowska, Jagodniki gmina Wietrzychowice w terminie od 1 września do 20 października bieżącego roku;

- na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 0+216 – 31+418
w miejscowościach Ujście Jezuickie, Biskupice, Karsy, Borusowa, Hubenice gmina Gręboszów; Samocice, Kanna, Pawłów, Strojców, Tonia gmina Bolesław; Mędrzechów, Kupienin, Odmęt gmina Mędrzechów; Laskówka Delastowska, Lubasz, Szczucin gmina Szczucin w terminie od 1 września do 30 września bieżącego roku;

- na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec w km 0+000 – 3+940
w miejscowości Nowopole, Pałuszyce, Demblin, Miechowice Wielkie gmina Wietrzychowice w terminie od 1 września do 20 października bieżącego roku;

- na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec w km 5+620 – 17+483
w miejscowości Wietrzychowice, Sikorzyce gmina Wietrzychowice; Pasieka Otfinowska gmina Żabno; Przybysławice, Marcinkowice, Zdrochec, Biskupice Radłowskie gmina Radłów w terminie od 1 września do 20 października bieżącego roku;

- na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec w km 19+571 – 31+747 w miejscowości Glów, Sanoka, Siedlec gmina Radłów; Bobrowniki Małe, Komorów, Gosławice, Ostrów, gmina Wierzchosławice w terminie od 1 września do 20 października bieżącego roku;

będzie odcinkowo wprowadzony zakaz poruszania się po drodze rowerowej zlokalizowanej na koronie tego wału na czas prowadzenia ww. prac.

 

 


 

 

 

Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, na podstawie art.88n ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) informuje, że z uwagi na planowane prace konserwacyjne na lewym wale przeciwpowodziowym potoku Regulka w km 0+000-0+365 oraz prawym wale przeciwpowodziowym potoku Regulka w km 0+000-0+326 w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia w terminie od 30 czerwca do 31 lipca bieżącego roku będzie odcinkowo wprowadzony zakaz poruszania się po drodze rowerowej zlokalizowanej na koronie tego wału na czas prowadzenia ww. prac.

 

 


 

 

 

Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, na podstawie art.88n ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) informuje, że z uwagi na planowane prace konserwacyjne na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 7+650 – 25+500 w miejscowościach Okleśna, gm. Alwernia Mętków, Jankowice, Rozkochów gm. Babice Gromiec, Żarki, gm. Libiąż w terminie od 30 czerwca do 31 lipca bieżącego roku będzie odcinkowo wprowadzony zakaz poruszania się po drodze rowerowej zlokalizowanej na koronie tego wału na czas prowadzenia ww. prac.

 

 


 

 

 

Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, na podstawie art.88n ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) informuje, że z uwagi na planowane prace konserwacyjne:

  • na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły od ujścia rzeki Białuchy do mostu Wandy w km 82+000 – 87+300 w miejscowości Kraków w terminie od 29 czerwca do 05 lipca bieżącego roku;
  • na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły od ujścia Kanału Łączany do ujścia rzeki Skawinki w km 56+125 – 57+490 w miejscowościach Kopanka, Skawina gmina Skawina w terminie od 1 lipca do 14 lipca bieżącego roku i od 18 września do 25 października bieżącego roku;
  • na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły od toru kajakowego do ul. Tynieckiej w km 59+735 – 61+625; 62+030 – 63+190; 63+790 - 71+771; 72+085 – 72+770; 72+845 – 73+325 w miejscowości Kraków w terminie od 18 września do 25 października bieżącego roku;
  • na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły od ogrodzenia MPWiK Bielany do ul. Wioślarskiej w km 66+531 – 71+284 w miejscowości Kraków w terminie od 18 września do 25 października bieżącego roku;
  • na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły od rampy wjazdowej w Woli Zabierzowskiej do granicy z gminą Drwinia w km 114+539 – 115+438 w miejscowości Wola Zabierzowska gmina Niepołomice w terminie od 18 września do 25 października bieżącego roku;

będzie odcinkowo wprowadzony zakaz poruszania się po drodze rowerowej zlokalizowanej na koronie tego wału na czas prowadzenia ww. prac.

 

 


 

 

Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, na podstawie art.88n ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) informuje, że z uwagi na planowane prace konserwacyjne:

  • na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 118+380 – 132+000 w miejscowościach Ispina, Trawniki, Grobla, Świniary gmina Drwinia w terminie od 1 lipca do 31 lipca bieżącego roku;
  • na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 6+088 – 22+200 w miejscowościach Wola Przemykowska, Kopacze Wielkie, Górka, Dąbrówka Morska, Barczków, Popędzyna, Uście Solne gmina Szczurowa w terminie od 1 lipca do 31 lipca bieżącego roku;
  • na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Raby w km 0+000 – 4+000 w miejscowości Uście Solne gmina Szczurowa w terminie od 1 lipca do 31 lipca bieżącego roku;
  • na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Uszwica w km 0+000 – 19+400 w miejscowościach Wola Przemykowska, Kopacze Wielkie, Kwików, Szczurowa, Dołęga gmina Szczurowa oraz Borzęcin i Bielcza gmina Borzęcin w terminie od 1 lipca do 31 lipca bieżącego roku;
  • na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Uszwica w km 0+000 – 14+100 w miejscowościach Kopacze Wielkie, Księże Kopacze, Górka, Kwików, Szczurowa gmina Szczurowa oraz Borzęcin gmina Borzęcin w terminie od 1 lipca do 31 lipca bieżącego roku;

będzie odcinkowo wprowadzony zakaz poruszania się po drodze rowerowej zlokalizowanej na koronie tego wału na czas prowadzenia ww. prac.

 

 


 

 

Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, na podstawie art.88n ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) informuje, że z uwagi na planowane prace konserwacyjne na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 0+000 – 6+088 w miejscowościach Nowopole, Wola Rogowska, Jagodniki, gmina Wietrzychowice w terminie od 1 lipca do 31 lipca bieżącego roku, będzie odcinkowo wprowadzony zakaz poruszania się po drodze rowerowej zlokalizowanej na koronie tego wału na czas prowadzenia ww. prac.

 


 

 

Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, na podstawie art.88n ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) informuje, że z uwagi na planowane prace konserwacyjne na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec w km 0+000 – 3+940 w miejscowościach Nowopole, Pałuszyce, Demblin, Miechowice Wielkie, gmina Wietrzychowice w terminie od 1 lipca do 31 lipca bieżącego roku będzie odcinkowo wprowadzony zakaz poruszania się po drodze rowerowej zlokalizowanej na koronie tego wału na czas prowadzenia ww. prac.

 


 

 

Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, na podstawie art.88n ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) informuje, że z uwagi na planowane prace konserwacyjne na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec w km 19+571 – 31+747 w miejscowościach Glów, Sanoka, Siedlec, Bobrowniki Małe, Komorów, Gosławice, Ostrów, gmina Radłów i Wierzchosławice w terminie od 1 lipca do 31 lipca bieżącego roku będzie odcinkowo wprowadzony zakaz poruszania się po drodze rowerowej zlokalizowanej na koronie tego wału na czas prowadzenia ww. prac.

Logowanie