Usuwanie szkód powodziowych powstałych po powodzi 2010 r. na terenie miasta Kraków

 

Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73

 

Finansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 100 %

 

 

 

Zadania zrealizowane w ramach Projektu:

 

  1. Usuwanie szkód powodziowych  na rzece Dłubni w km 3+100-3+650, 6+080-6+095 w m. Kraków Nowa Huta, gm. Kraków, pow. Kraków   

Wartość robót brutto:  2012 rok - 199 094 zł.

 

  1. Usuwanie szkód powodziowych na potoku  Baranówka w km 0+000-1+750
    w m. Kraków Nowa Huta, gm. Kraków, pow. Kraków

Wartość robót brutto:  2012 rok - 118 471 zł.

 

  1. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Struga Rusiecka  w km 0+000-7+600 w m. Kraków Nowa Huta, gm. Kraków, pow. Kraków

Wartość robót brutto:  2012 rok - 337 057 zł.

 

 

 

Wartość całkowita Projektu2012 rok – 654 622 zł.

 

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny:

 

W wyniku zrealizowania w/w zadań zostaną usunięte szkody powodziowe na ciekach na łącznej długości 9,915 km.

 

<center>

</center>

Logowanie